Informacje o Europejskiej Sieci Sądowej

EJN (w sprawach karnych) to sieć krajowych punktów kontaktowych w państwach członkowskich, które wyznaczono spośród organów centralnych i innych właściwych organów. Przysługują im szczególne kompetencje w dziedzinie współpracy wymiarów sprawiedliwości w sprawach karnych.

Rolą EJN (w sprawach karnych) jest ułatwianie współpracy wymiarów sprawiedliwości w sprawach karnych poprzez udzielanie prawnych i praktycznych porad oraz pomoc przy nawiązywaniu bezpośrednich stosunków między właściwymi organami krajowymi. Punkty kontaktowe europejskiej sieci sądowej są zaangażowane w organizowanie szkoleń na temat współpracy wymiarów sprawiedliwości w sprawach karnych oraz promocję tych szkoleń.

Na stronie internetowej EJN (w sprawach karnych) zamieszczono narzędzia internetowe mające na celu ułatwienie współpracy, jak również inne praktyczne informacje dotyczące współpracy z państwami i sieciami sądowymi spoza Unii Europejskiej.

Sekretariat EJN (w sprawach karnych), mieszczący się w siedzibie Eurojust w Hadze, zapewnia obsługę administracyjną sieci. Obecnie pracami sekretariatu europejskiej sieci sądowej kieruje Ola Löfgren.

Ostatnia aktualizacja: 17/11/2021

Stroną zarządza Komisja Europejska. Informacje na tej stronie nie muszą odzwierciedlać oficjalnego stanowiska Komisji Europejskiej, nie ponosi ona również odpowiedzialności za wszelkie informacje, dane czy odniesienia na niej zawarte. Więcej informacji na temat praw autorskich odnoszących się do stron UE znajduje się na stronie „Informacje prawne”.