Kompendiet

Kompendiet bruges til at udfærdige anmodninger om retligt samarbejde mellem EU-landene.

Det er et redskab til at udfærdige anmodninger om retligt samarbejde såsom en:

  • Europæisk efterforskningskendelse
  • Europæisk arrestordre

Det kan være nyttigt, når sagsbehandlerne skal

  • udfylde anmodningsformularen for at sikre, at alle nødvendige oplysninger medtages
  • importere adresse m.v. på den kompetente fuldbyrdende myndighed
  • tilføje logoet og den officielle adresse på deres organisation/myndighed

Formularerne findes på alle EU-sprog.

I kompendiet er der tre sektioner til brug for udfærdigelse af anmodninger:

  • For EU-landene: Vælg fra et kort eller en liste for at udfærdige en anmodning om retligt samarbejde.
  • For Norge: For at udfærdige en anmodning om gensidigt retligt samarbejde til Norge
  • For lande uden for EU: For at udfærdige en anmodning om gensidigt retligt samarbejde til et land uden for EU.

Håndtering af tidligere anmodninger

Systemet gør det muligt at gemme hver anmodning lokalt for senere at få adgang til den, f.eks. for at udfylde de sidste rubrikker i formularen (klik på Open a request from your local drive).

Redskabet findes her her (PS: Du forlader e-Justice-portalen).

Sidste opdatering: 17/11/2021

Denne side vedligeholdes af Europa-Kommissionen. Oplysningerne på denne side afspejler ikke nødvendigvis Europa-Kommissionens officielle holdning. Kommissionen påtager sig intet ansvar for oplysninger og data, der er indeholdt i eller henvises til i dette dokument. Der henvises til den juridiske meddelelse, for så vidt angår de regler om ophavsret, der gælder for EU-websiderne.