Kompendium

Kompendiumit kasutatakse ELi riikide vahelise õigusalase koostöö taotluste koostamiseks.

Kompendium on vahend, mille abil koostatakse õigusalase koostöö taotlusi, näiteks:

  • Euroopa uurimismäärust;
  • Euroopa vahistamismäärust.

Selle abil saavad õigusvaldkonna töötajad:

  • täita taotluse vormi, sisestades kogu nõutava teabe;
  • importida pädeva täitva asutuse aadressi jms;
  • lisada oma organisatsiooni/asutuse logo ja ametliku aadressi.

Vormid on kättesaadavad kõikides ELi keeltes.

Kompendium koosneb kolmest osast:

  • ELi riike sisaldav osa: õigusalase koostöö taotluse koostamiseks tuleb valida taotluse saav riik kaardilt või loetelust.
  • Norra osa: siin saab koostada Norrasse saadetava vastastikuse õigusabi taotluse.
  • EList väljaspool asuvaid riike sisaldav osa: siin saab koostada EList väljaspool asuvasse riiki saadetava vastastikuse õigusabi taotluse.

Varasemate taotluste haldamine

Süsteem võimaldab Teil salvestada iga taotluse oma arvutisse ja tegeleda sellega hiljem edasi (vt nupp Ava taotlus oma arvuti kohalikult kettalt (Open a request from your local drive)).

Kompendiumi leiab siit (märge: Te lahkute e-õiguskeskkonna portaalist).

Viimati uuendatud: 17/11/2021

Käesolevat lehekülge haldab Euroopa Komisjon. Sellel veebisaidil avaldatud teave ei kajasta tingimata Euroopa Komisjoni ametlikku seisukohta. Komisjon ei võta mingit vastutust ega kohustusi seoses käesolevas dokumendis esitatud või viidatud teabe ega andmetega. Palun lugege õigusteabe viida alt ELi veebilehtede autoriõiguste eeskirjade kohta.