Kompendijs

Kompendiju izmanto, lai sagatavotu lūgumus tiesiskajai sadarbībai starp ES valstīm.

Kompendijs ir rīks, ar kuru sagatavo tādus tiesiskās sadarbības lūgumus

  • Eiropas izmeklēšanas rīkojums
  • Eiropas apcietināšanas orderis

Tas palīdz praktizējošiem juristiem

  • aizpildīt lūguma veidlapu, nodrošinot, ka tiek ievadīta visa nepieciešamā informācija;
  • importēt kompetentās izpildes iestādes adresi utt.;
  • pievienot savas organizācijas/iestādes logotipu un oficiālo adresi.

Veidlapas ir pieejamas visās ES valodās.

Kompendijam ir trīs sadaļas lūgumu sagatavošanai:

  • ES dalībvalstīm — izvēlieties no kartes vai saraksta, lai sagatavotu tiesiskās sadarbības lūgumu;
  • Norvēģijai — lai sagatavotu Norvēģijai adresētu savstarpējās tiesiskās palīdzības lūgumu;
  • valstīm, kas nav ES dalībvalstis — lai sagatavotu savstarpējās tiesiskās palīdzības lūgumu valstij, kas nav ES dalībvalsts.

Iepriekšējo lūgumu pārvaldība

Sistēma ļauj saglabāt katru lūgumu jūsu atmiņas ierīcē un izgūt to vēlāk, piemēram, lai turpinātu darbu pie iepriekšējā lūguma projekta (skatīt pogu Atvērt lūgumu no jūsu atmiņas ierīces).

Šis rīks ir pieejams šeit (piezīme: jūs iziesiet no e-tiesiskuma portāla).

Lapa atjaunināta: 17/11/2021

Šo lapu uztur Eiropas Komisija. Informācija šajā tīmekļa vietnē nav uzskatāma par Eiropas Komisijas oficiālo nostāju. Komisija neuzņemas nekādu atbildību vai saistības attiecībā uz informāciju vai datiem, kas ietverti vai izmantoti šajā dokumentā. Autortiesību noteikumus Eiropas tīmekļa vietnēs lūdzu skatīt juridiskajā paziņojumā.