Compendium

Het compendium wordt gebruikt om verzoeken voor justitiële samenwerking tussen EU-landen op te stellen.

Het compendium is een instrument voor het opstellen van verzoeken om justitiële samenwerking, zoals:

  • een Europees onderzoeksbevel,
  • een Europees aanhoudingsbevel.

Het biedt ondersteuning aan beroepsbeoefenaars

  • bij het invullen van het verzoekformulier, waarbij ervoor wordt gezorgd dat alle vereiste gegevens worden ingevoerd;
  • bij het invoeren van het adres enz. van de bevoegde uitvoerende autoriteit;
  • bij het toevoegen van het logo en het officiële adres van uw organisatie/autoriteit.

De formulieren zijn beschikbaar in alle EU-talen.

Het compendium bevat drie categorieën verzoeken die kunnen worden opgesteld:

  • voor de EU-lidstaten: kies op de kaart of uit de lijst om een verzoek om justitiële samenwerking op te stellen;
  • voor Noorwegen: voor het opstellen van een verzoek om wederzijdse rechtsbijstand gericht aan Noorwegen;
  • voor niet-EU-landen: voor het opstellen van een verzoek om wederzijdse rechtsbijstand gericht aan niet-EU-landen.

Beheren van eerdere verzoeken

Het systeem maakt het mogelijk om elk verzoek op uw lokale harde schijf op te slaan en later opnieuw te openen, bv. om aan een vorig ontwerpverzoek verder te werken (zie knop Open een verzoek op uw harde schijf).

Het instrument is hier beschikbaar (opgelet: u verlaat het e-justitieportaal).

Laatste update: 17/11/2021

Deze pagina wordt beheerd door de Europese Commissie. De informatie op deze pagina geeft niet noodzakelijk het officiële standpunt van de Europese Commissie weer. De Commissie aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor informatie of gegevens waarnaar in dit document wordt verwezen. Gelieve de juridische mededeling te raadplegen voor de auteursrechtelijke regeling voor Europese pagina's.