Kompendium

Kompendiet används för att sammanställa förfrågningar om rättsligt samarbete mellan EU-länder.

Kompendiet utgör ett verktyg för att sammanställa förfrågningar om rättsligt samarbete, till exempel

  • en europeisk utredningsorder
  • en europeisk arresteringsorder.

Med verktyget kan rättstillämpare

  • fylla i förfrågningsformuläret och se till att ingen nödvändig information saknas,
  • importera adresser m.m. till verkställande behörig myndighet,
  • lägga till organisationens/myndighetens logga och officiella adress.

Formulären finns på alla EU-språk.

Kompendiet består av tre olika delar för sammanställande av förfrågningar:

  • EU-länder: Välj ett land på kartan eller i listan för att sammanställa en förfrågan om rättsligt samarbete.
  • Norge: Sammanställ en förfrågan om ömsesidig rättslig hjälp som ska skickas till Norge.
  • Icke-EU-länder: Sammanställ en förfrågan om ömsesidig rättslig hjälp som ska skickas till ett icke-EU-land.

Hantering av tidigare förfrågningar

Systemet innebär att du kan spara varje förfrågan på din lokala hårddisk och hämta den vid ett senare tillfälle, exempelvis för att arbeta vidare med en tidigare förfrågan (se Öppna en förfrågan från din lokala hårddisk).

Klicka här för att komma till verktyget (observera att du kommer att lämna den europeiska e-juridikportalen).

Senaste uppdatering: 17/11/2021

Den här sidan sköts av Europeiska kommissionen. Informationen på denna sida avspeglar inte nödvändigtvis Europeiska kommissionens officiella ståndpunkt. Kommissionen påtar sig inte något som helst ansvar för information eller uppgifter som ingår eller åberopas i detta dokument. Vänligen läs den rättsliga informationen för upplysningar om upphovsrätten till EU-sidor.