Bendradarbiavimas su ES nepriklausančiomis šalimis ir teisminiais tinklais

Be glaudžių santykių su ES šalimis kandidatėmis ir asocijuotosiomis šalimis, ETT taip pat užmezgė santykius su kitais teisminiais tinklais ir keliomis ES nepriklausančiomis šalimis visame pasaulyje.

ETT svetainės skyriuje Bendradarbiavimas su trečiosiomis šalimis ir teisminiais tinklais ETT kontaktiniai asmenys turi internetinę prieigą prie šių teisminių tinklų narių ir ES nepriklausančių šalių kontaktinių asmenų kontaktinių duomenų. Todėl ETT kontaktiniai asmenys gali padėti nacionalinėms institucijoms ir tuomet, kai reikalingas bendradarbiavimas už ES ribų.

Teisinis pagrindas

ES ir ES nepriklausančių šalių teisminis bendradarbiavimas baudžiamosiose bylose reglamentuojamas dvišalėmis arba daugiašalėmis tarptautinėmis sutartimis ir susitarimais.

Daugiašalės priemonės apima Europos Tarybos ir JT priemones, taip pat ES ir atskirų šalių susitarimus. Šiuos dokumentus galite rasti Teisminėje bibliotekoje.

Paskutinis naujinimas: 17/11/2021

Šį puslapį tvarko Europos Komisija. Šiame tinklalapyje pateikta informacija nebūtinai atitinka Europos Komisijos oficialią poziciją. Europos Komisija neprisiima atsakomybės ar įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą informaciją arba duomenis. Informacija apie ES tinklalapių autorių teises pateikiama teisiniame pranešime.