Samenwerking met landen en justitiële netwerken buiten de EU

Naast nauwe relaties met de kandidaat-lidstaten van de EU en geassocieerde landen heeft het Europees justitieel netwerk ook betrekkingen tot stand gebracht met andere justitiële netwerken en verschillende niet-EU-landen over de hele wereld.

Via de pagina Samenwerking met derde landen en justitiële netwerken op de EJN‑website hebben de EJN-contactpunten onlinetoegang tot de contactgegevens van de leden van deze justitiële netwerken en tot contactpunten in niet-EU-landen. De EJN-contactpunten kunnen de nationale autoriteiten dus ook bijstaan wanneer samenwerking buiten de EU vereist is.

Rechtskader

De justitiële samenwerking in strafzaken tussen EU‑lidstaten en niet-EU-landen wordt geregeld door internationale verdragen en overeenkomsten, zowel bilaterale als multilaterale.

Multilaterale instrumenten zijn onder andere de rechtsinstrumenten die door de Raad van Europa en de Verenigde Naties werden aangenomen en de overeenkomsten die de EU met afzonderlijke landen heeft gesloten. Deze documenten kunt u vinden in de Juridische Bibliotheek.

Laatste update: 17/11/2021

Deze pagina wordt beheerd door de Europese Commissie. De informatie op deze pagina geeft niet noodzakelijk het officiële standpunt van de Europese Commissie weer. De Commissie aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor informatie of gegevens waarnaar in dit document wordt verwezen. Gelieve de juridische mededeling te raadplegen voor de auteursrechtelijke regeling voor Europese pagina's.