Cooperarea cu țările din afara UE și rețelele judiciare

Pe lângă relațiile strânse pe care le are cu țările candidate și asociate la UE, Rețeaua Judiciară Europeană a stabilit și relații cu alte rețele judiciare și cu o serie de țări terțe din întreaga lume.

Accesând secțiunea Cooperarea cu țările terțe și cu rețelele judiciare de pe site-ul RJE, punctele de contact ale rețelei pot găsi datele de contact ale membrilor rețelelor partenere și ale punctelor de contact omonime din alte țări din afara UE. Prin urmare, punctele de contact ale RJE pot să acorde asistență autorităților naționale și atunci când este nevoie de cooperare în afara granițelor UE.

Cadrul juridic

Cooperarea judiciară în materie penală dintre țările din UE și din afara UE este reglementată de tratate și acorduri internaționale, bilaterale sau multilaterale.

Printre instrumentele multilaterale se numără cele adoptate de Consiliul Europei și de ONU, precum și acordurile dintre UE și alte țări. Puteți găsi aceste documente în Biblioteca judiciară.

Ultima actualizare: 17/11/2021

Această pagină este administrată de Comisia Europeană. Informațiile de pe această pagină nu reflectă în mod necesar poziția oficială a Comisiei Europene. Comisia nu își asumă nici o răspundere în legătură cu oricare din informațiile sau datele conținute în prezentul document sau la care acesta face referire. Vă rugăm să consultați avizul juridic în legătură cu normele privind drepturile de autor în cazul paginilor de internet ale Comunității Europene.