Fiches Belges

Fiches Belges е инструмент, който предоставя практическа информация относно конкретни набори от мерки, обхванати от съдебното сътрудничество по наказателноправни въпроси.

Fiches Belges Ви помагат:

 • да проверите дали дадена мярка е приложима в определена държава
 • да проверите кой език да използвате в искането си за сътрудничество
 • като цяло да видите каква информация трябва да включите в искането си
 • да направите сравнение на мерките между две държави

Мерките са организирани в десет групи:

 • Проследяване и прихващане на (теле)комуникации
 • Агенти и информатори – проникване
 • Разпит, обискиране на лицето и експертна оценка
 • Документи – получаване
 • Авоари – запор, конфискуване и възстановяване (реституция)
 • Места – инспектиране и претърсване
 • Свидетели, жертви, заподозрени – призоваване и изслушване
 • Трансгранични операции
 • Специфични мерки за инструментите за взаимно признаване
 • Прехвърляне на производства

Инструментът е достъпен тук (забележка: ще излезете от Портала за електронно правосъдие).

Последна актуализация: 17/11/2021

Тази страница се поддържа от Европейската комисия. Информацията на тази страница не отразява задължително официалната позиция на Европейската комисия. Комисията не поема никаква отговорност по отношение на информацията или данните, които се съдържат или са споменати в този документ. За да се запознаете с правилата относно авторското право за страниците на ЕС, моля прочетете правната информация.