Fiches Belges

Fiches Belges on vahend, mille kaudu antakse praktilist teavet kriminaalasjades tehtavas õigusalases koostöös kasutatavate konkreetsete meetmete kohta.

Fiches Belges aitab Teil:

 • kontrollida, kas teatavas riigis kohaldatakse konkreetset meedet;
 • uurida, millises keeles peate esitama oma koostöötaotluse;
 • leida üldist teavet selle kohta, missuguseid andmeid taotluses esitada;
 • võrrelda kahes eri riigis kohaldatavaid meetmeid.

Meetmed on jaotatud kümnesse kategooriasse:

 • (Tele)kommunikatsioonivahendite kasutamise jälgimine ja edastatava teabe pealtkuulamine
 • Agendid ja informaatorid – infiltratsioon
 • Isiku läbivaatus, läbiotsimine ja ekspertiis
 • Dokumentide hankimine
 • Vara sekvesteerimine, konfiskeerimine ja tagastamine
 • Sündmuskohtade vaatlus ja läbiotsimine
 • Tunnistajad, kuriteoohvrid ja kahtlustatavad – väljakutsumine ja ärakuulamine
 • Piiriülesed toimingud
 • Vastastikuse tunnustamise vahenditele eriomased meetmed
 • Menetlemise üleandmine

Vahendi Fiches Belges leiate siit (märge: Te lahkute e-õiguskeskkonna portaalist).

Viimati uuendatud: 17/11/2021

Käesolevat lehekülge haldab Euroopa Komisjon. Sellel veebisaidil avaldatud teave ei kajasta tingimata Euroopa Komisjoni ametlikku seisukohta. Komisjon ei võta mingit vastutust ega kohustusi seoses käesolevas dokumendis esitatud või viidatud teabe ega andmetega. Palun lugege õigusteabe viida alt ELi veebilehtede autoriõiguste eeskirjade kohta.