Fiches Belges -väline

Fiches belges -välineeseen on koottu käytännön tietoja eri toimenpiteistä, jotka kuuluvat rikosoikeuden alalla tehtävän oikeudellisen yhteistyön piiriin.

Sen avulla voidaan

 • tarkistaa, onko tietty toimenpide käytössä tietyssä maassa
 • selvittää, millä kielellä yhteistyöpyyntö on laadittava
 • tarkistaa yleisesti, mitä tietoja pyynnössä on annettava
 • verrata toimenpiteitä kahden maan välillä

Toimenpiteet on jaettu 10 ryhmään:

 • Telekuuntelu
 • Agentit ja ilmiantajat – Soluttautuminen
 • Tutkimukset, henkilöntarkastukset ja asiantuntija-arviot
 • Asiakirjojen hankkiminen
 • Varat – Vakuustakavarikko, menetetyksi tuomitseminen ja palauttaminen
 • Paikat – Käynnit ja tarkastukset
 • Todistajat, uhrit, epäillyt – Kuultavaksi kutsuminen ja kuuleminen
 • Rajatylittävät operaatiot
 • Vastavuoroista tunnustamista koskevien välineiden piiriin kuuluvat toimenpiteet
 • Menettelyn siirtäminen

Väline on saatavana täällä (Huom: klikkaamalla poistut oikeusportaalista)

Päivitetty viimeksi: 17/11/2021

Tätä sivustoa ylläpitää Euroopan komissio. Sivuston tiedot eivät välttämättä edusta Euroopan komission virallista kantaa. Komissio ei ole vastuussa tiedoista, joita esitetään tai joihin viitataan tällä sivustolla. EU:n sivustoihin sovellettavat tekijänoikeussäännöt löytyvät oikeudellisesta huomautuksesta.