Fiches Belges

Il-Fiches Belges hija għodda li tipprovdi informazzjoni prattika dwar settijiet speċifiċi ta’ miżuri li huma koperti mill-kooperazzjoni ġudizzjarja f’materji kriminali.

Il-Fiche Belges tgħinek:

 • tivverifika jekk miżura tkunx applikabbli f’pajjiż partikolari
 • tivverifika liema lingwa trid tuża fit-talba tiegħek għal kooperazzjoni
 • tara b’mod ġenerali liema informazzjoni trid tinkludi fit-talba tiegħek.
 • tqabbel il-miżuri bejn 2 pajjiżi

Il-miżuri jinqasmu f’10 gruppi:

 • L-intraċċar u l-interċettazzjoni ta’ (tele)komunikazzjonijiet
 • Aġenti u informaturi – l-Infiltrazzjoni
 • L-eżaminazzjoni, it-tiftix fuq il-persuna u l-evalwazzjoni tal-esperti
 • Dokumenti – il-Ksib
 • Assi – is-Sekwestru, il-konfiska u r-restituzzjoni
 • Postijiet – Żjara u tiftix
 • Xhieda, vittmi, suspettati – Taħrik u seduta ta’ smigħ
 • Operazzjonijiet transfruntiera
 • Miżuri speċifiċi għall-Istrumenti ta’ Rikonoxximent Reċiproku
 • Trasferiment tal-proċedimenti

L-għodda hija disponibbli hawnhekk (nota: se tkun qed toħroġ mill-Portal Ewropew tal-Ġustizzja).

L-aħħar aġġornament: 17/11/2021

Din il-paġna hi amministrata mill-Kummissjoni Ewropea. L-informazzjoni f’din il-paġna ma tirriflettix neċessarjament il-pożizzjoni uffiċjali tal-Kummissjoni Ewropea. Il-Kummissjoni ma taċċetta l-ebda responsabbiltà fir-rigward ta’ kwalunkwe informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali fir-rigward tar-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-paġni Ewropej.