"Fiches belges"

De fiches belges is een instrument dat praktische informatie verschaft over specifieke maatregelpakketten in het kader van justitiële samenwerking in strafzaken.

Met de fiches belges kunt u:

 • nagaan of een maatregel van toepassing is in een bepaald land;
 • nagaan welke taal u in uw verzoek om samenwerking moet gebruiken;
 • in het algemeen zien welke informatie uw verzoek dient te bevatten;
 • maatregelen vergelijken tussen 2 landen.

De maatregelen zijn ingedeeld in 10 groepen:

 • opsporen en onderscheppen van (tele)communicatie;
 • agenten en informanten – infiltratie;
 • onderzoek, fouillering en deskundigenrapport;
 • documenten – verwerving;
 • bezittingen – beslaglegging, verbeurdverklaring en schadeloosstelling;
 • plaatsen – bezoeken en doorzoeken;
 • getuigen, slachtoffers en verdachten – dagvaarden en verhoren;
 • grensoverschrijdende operaties;
 • specifieke maatregelen betreffende instrumenten voor wederzijdse erkenning;
 • overdracht van strafvervolging.

Het instrument is hier beschikbaar (opgelet: u verlaat het e-justitieportaal).

Laatste update: 17/11/2021

Deze pagina wordt beheerd door de Europese Commissie. De informatie op deze pagina geeft niet noodzakelijk het officiële standpunt van de Europese Commissie weer. De Commissie aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor informatie of gegevens waarnaar in dit document wordt verwezen. Gelieve de juridische mededeling te raadplegen voor de auteursrechtelijke regeling voor Europese pagina's.