Fiches Belges

Fiches Belges to narzędzie, dzięki któremu można uzyskać praktyczne informacje dotyczące szczególnego zestawu środków dostępnych w ramach współpracy wymiarów sprawiedliwości w sprawach karnych.

Fiches Belges pomaga:

 • zweryfikować, czy określony środek jest stosowany w określonym państwie;
 • sprawdzić, jakiego języka należy użyć we wniosku o współpracę sądową;
 • sprawdzić, jakie informacje należy co do zasady zamieścić we wniosku;
 • porównać środki między 2 państwami.

Środki zostały podzielone na 10 kategorii:

 • kontrola i utrwalanie rozmów;
 • agenci i informatorzy – infiltracja;
 • oględziny, przeszukanie osoby i ocena biegłego;
 • dokumenty – gromadzenie;
 • mienie – zajęcie, przepadek i naprawienie szkody;
 • pomieszczenia i inne miejsca – przeszukanie;
 • świadkowie, pokrzywdzeni, podejrzani – wezwanie do stawiennictwa i przesłuchanie;
 • operacje transgraniczne;
 • szczególne środki na podstawie instrumentów wzajemnego uznawania;
 • przekazanie postępowania.

Narzędzie jest dostępne tutaj (uwaga: nastąpi przekierowanie poza portal e-Sprawiedliwość).

Ostatnia aktualizacja: 17/11/2021

Stroną zarządza Komisja Europejska. Informacje na tej stronie nie muszą odzwierciedlać oficjalnego stanowiska Komisji Europejskiej, nie ponosi ona również odpowiedzialności za wszelkie informacje, dane czy odniesienia na niej zawarte. Więcej informacji na temat praw autorskich odnoszących się do stron UE znajduje się na stronie „Informacje prawne”.