Nástroj „Fiches Belges“

Nástroj „Fiches Belges“ slúži na poskytovanie praktických informácií o osobitných súboroch opatrení, ktoré sa vzťahujú na justičnú spoluprácu v trestných veciach.

„Fiches Belges“ vám pomáhajú

 • overiť, či sa dané opatrenie uplatňuje v danej krajine;
 • overiť, v akom jazyku musíte predložiť svoju žiadosť;
 • získať všeobecný prehľad o tom, aké informácie musíte zahrnúť vo svojej žiadosti;
 • porovnať opatrenia dvoch krajín.

Opatrenia sa rozdeľujú do 10 skupín:

 • sledovanie a odpočúvanie (tele)komunikácie,
 • agenti a informátori – infiltrácia,
 • prehliadka, telesná prehliadka a expertné hodnotenie,
 • dokumenty – získavanie,
 • aktíva – zhabanie, konfiškácia a vrátenie,
 • miesta – návštevy a prehliadky,
 • svedkovia, obete, podozrivé osoby – predvolávanie a vypočúvanie,
 • cezhraničné operácie,
 • osobitné opatrenia pre nástroje vzájomného uznávania a
 • postúpenie konania.

„Fiches Belges“ nájdete na tejto webovej stránke (pozn.: kliknutím na odkaz opustíte Európsky justičný portál).

Posledná aktualizácia: 17/11/2021

Tieto stránky spravuje Európska komisia. Informácie na tejto stránke nemusia nevyhnutne vyjadrovať oficiálne stanovisko Európskej komisie. Komisia nenesie žiadnu zodpovednosť ani inak neručí za informácie alebo údaje, ktoré tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Pokiaľ ide o pravidlá v oblasti autorských práv pre webové stránky EÚ, pozri právne upozornenie.