Fiches Belges

Fiches Belges är ett verktyg som ger praktisk information om särskilda åtgärder som ingår i straffrättsligt samarbete.

Med hjälp av Fiches Belges kan man

 • kontrollera om en åtgärd är tillämplig i ett visst land,
 • kontrollera vilket språk som en förfrågan om samarbete måste skrivas på,
 • allmänt ta reda på vilken information som måste finnas med i en förfrågan,
 • jämföra åtgärder i två olika länder.

Åtgärderna är indelade i tio olika grupper:

 • Spårning och avlyssning av (tele)kommunikation
 • Agenter och angivare – Infiltration
 • Förhör, kroppsvisitering och expertbedömning
 • Erhållande av handlingar
 • Tillgångar – kvarstad, förverkande och återlämnande
 • Platser – besök och sökning
 • Vittnen, offer, misstänkta – sammankallande och förhör
 • Gränsöverskridande operationer
 • Åtgärder som är särskilt anpassade till instrument för ömsesidigt erkännande
 • Överförande av lagföring

Klicka här för att komma till verktyget (observera att du kommer att lämna den europeiska e-juridikportalen).

Senaste uppdatering: 17/11/2021

Den här sidan sköts av Europeiska kommissionen. Informationen på denna sida avspeglar inte nödvändigtvis Europeiska kommissionens officiella ståndpunkt. Kommissionen påtar sig inte något som helst ansvar för information eller uppgifter som ingår eller åberopas i detta dokument. Vänligen läs den rättsliga informationen för upplysningar om upphovsrätten till EU-sidor.