Информация за националните системи

В раздел „Информация за националните системи“ на уебсайта на Европейската съдебна мрежа са дадени връзки към информация за съдебните системи на свързаните с Европейската съдебна мрежа държави.

В раздел „Информация за националните системи“ на уебсайта на Европейската съдебна мрежа са дадени връзки към информация за съдебните системи на:

  • държавите от ЕС
  • държавите кандидатки за членство в ЕС (Албания, БЮРМ, Черна гора, Сърбия и Турция)
  • държавите, асоциирани с Европейската съдебна мрежа (Исландия, Лихтенщайн, Норвегия и Швейцария).

Информацията обикновено обхваща:

  • начините на организация на съдебната система
  • съдебното сътрудничество по наказателноправни въпроси
  • националната съдебна практика, имаща отношение към съдебното сътрудничество по наказателноправни въпроси
  • полезни национални връзки

Инструментът е достъпен тук (забележка: ще излезете от Портала за електронно правосъдие).

Последна актуализация: 17/11/2021

Тази страница се поддържа от Европейската комисия. Информацията на тази страница не отразява задължително официалната позиция на Европейската комисия. Комисията не поема никаква отговорност по отношение на информацията или данните, които се съдържат или са споменати в този документ. За да се запознаете с правилата относно авторското право за страниците на ЕС, моля прочетете правната информация.