Informace o systémech jednotlivých států

V záložce Informace o právních systémech na internetových stránkách Evropské justiční sítě naleznete odkazy na informace o justičních systémech zemí napojených na EJS.

V záložce Informace o právních systémech na internetových stránkách Evropské justiční sítě naleznete odkazy na justiční systémy

  • v zemích EU,
  • v zemích, které jsou kandidáty na členství v EU (Albánie, Bývalá jugoslávská republika Makedonie, Černá Hora, Srbsko a Turecko),
  • v zemích přidružených k EJS (Island, Lichtenštejnsko, Norsko a Švýcarsko).

Tyto informace se zpravidla týkají například:

  • organizace soudnictví
  • justiční spolupráce v trestních věcech
  • vnitrostátní judikatury, která je relevantní pro justiční spolupráci v trestních věcech
  • užitečných odkazů členských států.

Tento nástroj je k dispozici zde (pozn.: kliknutím na odkaz opustíte evropský justiční portál).

Poslední aktualizace: 17/11/2021

Tyto stránky spravuje Evropská komise. Informace na této stránce nemusí nezbytně vyjadřovat oficiální stanovisko Evropské komise. Komise neodpovídá ani neručí za informace nebo údaje, které tento dokument obsahuje či na které odkazuje. Pokud jde o předpisy v oblasti autorských práv pro webové stránky EU, viz právní upozornění.