Oplysninger om nationale retssystemer

På Det Europæiske Retlige Netværks hjemmeside er der links til oplysninger om retssystemerne i de lande, der er knyttet til netværket (EJN).

På siden Info about national systems på Det Europæiske Retlige Netværks hjemmeside er der links til oplysninger om:

  • EU-landene
  • Kandidater til EU-medlemsskab (Albanien, FYROM, Montenegro, Serbien og Tyrkiet)
  • Lande, der er associeret med netværket (Island, Lichtenstein, Norge og Schweiz).

Der findes typisk oplysninger om:

  • hvordan retssystemet er opbygget
  • retligt samarbejde på det strafferetlige område
  • national retspraksis, der er relevant for det retlige samarbejde på det strafferetlige område
  • nyttige nationale links.

Redskabet er tilgængeligt her (PS: De vil forlade e-Justice-portalen).

Sidste opdatering: 17/11/2021

Denne side vedligeholdes af Europa-Kommissionen. Oplysningerne på denne side afspejler ikke nødvendigvis Europa-Kommissionens officielle holdning. Kommissionen påtager sig intet ansvar for oplysninger og data, der er indeholdt i eller henvises til i dette dokument. Der henvises til den juridiske meddelelse, for så vidt angår de regler om ophavsret, der gælder for EU-websiderne.