Πληροφορίες για εθνικά συστήματα

Στη σελίδα «Πληροφορίες για τα εθνικά συστήματα» του ιστοτόπου του Ευρωπαϊκού Δικαστικού Δικτύου (ΕΔΔ) υπάρχουν σύνδεσμοι με πληροφορίες σχετικά με τα δικαστικά συστήματα των χωρών που συμμετέχουν στο ΕΔΔ.

Στη σελίδα Πληροφορίες για τα εθνικά συστήματα του ιστοτόπου του Ευρωπαϊκού Δικαστικού Δικτύου υπάρχουν σύνδεσμοι με πληροφορίες σχετικά με τα δικαστικά συστήματα:

  • των χωρών της ΕΕ
  • των υποψήφιων για ένταξη στην ΕΕ χωρών (Αλβανία, πΓΔΜ, Μαυροβούνιο, Σερβία και Τουρκία)
  • των συνδεδεμένων με το ΕΔΔ χωρών (Ισλανδία, Λιχτενστάιν, Νορβηγία και Ελβετία).

Κατά κανόνα, οι πληροφορίες αυτές καλύπτουν π.χ.:

  • τον τρόπο οργάνωσης του δικαστικού συστήματος
  • τη δικαστική συνεργασία σε ποινικές υποθέσεις
  • την εθνική νομολογία σχετικά με τη δικαστική συνεργασία σε ποινικές υποθέσεις
  • χρήσιμους εθνικούς συνδέσμους.

Αυτό το εργαλείο είναι διαθέσιμο εδώ (σημείωση: θα εγκαταλείψετε τη διαδικτυακή πύλη της ευρωπαϊκής ηλεκτρονικής δικαιοσύνης).

Τελευταία επικαιροποίηση: 17/11/2021

Για τη διαχείριση αυτής της ιστοσελίδας υπεύθυνη είναι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στην παρούσα σελίδα δεν απηχούν κατ’ ανάγκη την επίσημη θέση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία απολύτως ευθύνη όσον αφορά πληροφορίες ή δεδομένα που περιέχονται ή αναφέρονται στο παρόν έγγραφο. Παρακαλείσθε να συμβουλευθείτε την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου σχετικά με το καθεστώς πνευματικής ιδιοκτησίας που διέπει τις σελίδες των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων.