Informacije o nacionalnim sustavima

U odjeljku „Informacije o nacionalnim sustavima“ na internetskoj stranici Europske pravosudne mreže nalaze se poveznice na informacije o pravosudnim sustavima zemalja povezanih s EJN-om.

U odjeljku Informacije o nacionalnim sustavima na internetskoj stranici Europske pravosudne mreže nalaze se poveznice na informacije o pravosudnim sustavima:

  • zemalja EU-a
  • zemalja kandidatkinja za članstvo u EU-u (Albanija, bivša jugoslavenska republika Makedonija, Crna Gora, Srbija i Turska)
  • zemalja pridruženih EJN-u (Island, Lihtenštajn, Norveška i Švicarska).

Te informacije obično obuhvaćaju sljedeće:

  • organizaciju pravosudnog sustava
  • pravosudnu suradnju u kaznenim stvarima
  • nacionalnu sudsku praksu mjerodavnu za pravosudnu suradnju u kaznenim stvarima
  • korisne nacionalne poveznice.

Alat je dostupan ovdje (napomena: napustit ćete portal e-pravosuđe).

Posljednji put ažurirano: 17/11/2021

Stranicu održava Europska komisija. Informacije na ovoj stranici ne odražavaju nužno službeno stajalište Europske komisije. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest koja se odnosi na propise za autorska prava za europske stranice.