Informācija par valstu sistēmām

Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkla tīmekļa vietnes lapā “Informācija par valstu sistēmām” ir saites uz informāciju par tiesu sistēmu valstīs, kas iesaistītas ETST.

Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkla tīmekļa vietnes lapā “Informācija par valstu sistēmām” ir saites uz informāciju par tiesu sistēmu

  • ES valstīs;
  • ES kandidātvalstīs (Albānijā, bijušajā Dienvidslāvijas Maķedonijas Republikā, Melnkalnē, Serbijā un Turcijā);
  • ETST asociētajās valstīs (Islandē, Lihtenšteinā, Norvēģijā un Šveicē).

Šī informācija parasti ietver, piemēram, šādus tematus:

  • kā ir organizēta tiesu sistēma;
  • tiesiskā sadarbība krimināllietās;
  • valsts judikatūra attiecībā uz tiesisko sadarbību krimināllietās;
  • noderīgas saites uz valsts tīmekļa vietnēm.

Šis rīks ir pieejams šeit (piezīme: jūs iziesiet no e-tiesiskuma portāla).

Lapa atjaunināta: 17/11/2021

Šo lapu uztur Eiropas Komisija. Informācija šajā tīmekļa vietnē nav uzskatāma par Eiropas Komisijas oficiālo nostāju. Komisija neuzņemas nekādu atbildību vai saistības attiecībā uz informāciju vai datiem, kas ietverti vai izmantoti šajā dokumentā. Autortiesību noteikumus Eiropas tīmekļa vietnēs lūdzu skatīt juridiskajā paziņojumā.