Informazzjoni dwar is-sistemi nazzjonali

Fil-paġna “Info about national systems” tas-sit web tan-Network Ġudizzjarju Ewropew hemm links għal informazzjoni dwar is-sistemi ġudizzjarji ta’ pajjiżi konnessi man-NĠE.

Fil-paġna Info about national systems tas-sit web tan-Network Ġudizzjarju Ewropew hemm links għal informazzjoni dwar is-sistemi ġudizzjarji ta’:

  • pajjiżi tal-UE
  • pajjiżi kandidati għas-sħubija fl-UE (l-Albanija, il-FYROM, il-Montenegro, is-Serbja u t-Turkija)
  • pajjiżi assoċjati man-NĠE (l-Iżlanda, il-Liechtenstein, in-Norveġja u l-Iżvizzera).

Din l-informazzjoni tipikament tkopri, pereżempju:

  • kif inhi organizzata s-sistema ġudizzjarja
  • il-kooperazzjoni ġudizzjarja f’materji kriminali
  • ġurisprudenza nazzjonali rilevanti għall-kooperazzjoni ġudizzjarja f’materji kriminali
  • links nazzjonali ta’ siwi.

Din l-għodda hija disponibbli hawnhekk (nota: se tkun qed toħroġ mill-Portal Ewropew tal-e-Ġustizzja).

L-aħħar aġġornament: 24/03/2022

Din il-paġna hi amministrata mill-Kummissjoni Ewropea. L-informazzjoni f’din il-paġna ma tirriflettix neċessarjament il-pożizzjoni uffiċjali tal-Kummissjoni Ewropea. Il-Kummissjoni ma taċċetta l-ebda responsabbiltà fir-rigward ta’ kwalunkwe informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali fir-rigward tar-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-paġni Ewropej.