Informatie over nationale rechtsstelsels

Onder 'Informatie over nationale systemen' op de website van het Europees justitieel netwerk staan links naar informatie over de rechtsstelsels van landen die bij het EJN zijn aangesloten.

Onder Informatie over nationale systemen op de website van het Europees justitieel netwerk staan links naar informatie over de rechtsstelsels van:

  • EU-lidstaten;
  • kandidaat-lidstaten van de EU (Albanië, de voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië, Montenegro, Servië en Turkije);
  • met het EJN geassocieerde landen ( IJsland, Liechtenstein, Noorwegen en Zwitserland).

Deze informatie heeft doorgaans onder meer betrekking op:

  • de wijze waarop het rechtsstelsel is georganiseerd;
  • de justitiële samenwerking in strafzaken;
  • nationale rechtspraak die voor justitiële samenwerking in strafzaken relevant is;
  • nuttige nationale links.

Het instrument is hier beschikbaar (opgelet: u verlaat het e-justitieportaal).

Laatste update: 17/11/2021

Deze pagina wordt beheerd door de Europese Commissie. De informatie op deze pagina geeft niet noodzakelijk het officiële standpunt van de Europese Commissie weer. De Commissie aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor informatie of gegevens waarnaar in dit document wordt verwezen. Gelieve de juridische mededeling te raadplegen voor de auteursrechtelijke regeling voor Europese pagina's.