Informacje na temat systemów krajowych

W zakładce Informacje o systemach krajowych na stronie internetowej europejskiej sieci sądowej znajdują się linki do stron zawierających informacje o systemach sądowych państw powiązanych z siecią.

W zakładce Informacje o systemach krajowych na stronie internetowej europejskiej sieci sądowej zamieszczono linki do stron zawierających informacje o systemach sądowych:

  • państw UE;
  • państw kandydujących do członkostwa w UE (Albania, była jugosłowiańska republika Macedonii, Czarnogóra, Serbia i Turcja);
  • państw stowarzyszonych w ramach europejskiej sieci sądowej (Islandia, Liechtenstein, Norwegia i Szwajcaria).

Informacje te zazwyczaj dotyczą:

  • organizacji systemu sądowego;
  • współpracy wymiarów sprawiedliwości w sprawach karnych;
  • orzecznictwa krajowego istotnego dla współpracy sądowej w sprawach karnych;
  • przydatnych linków do stron krajowych.

Narzędzie jest dostępne tutaj (uwaga: nastąpi przekierowanie poza portal e-Sprawiedliwość).

Ostatnia aktualizacja: 17/11/2021

Stroną zarządza Komisja Europejska. Informacje na tej stronie nie muszą odzwierciedlać oficjalnego stanowiska Komisji Europejskiej, nie ponosi ona również odpowiedzialności za wszelkie informacje, dane czy odniesienia na niej zawarte. Więcej informacji na temat praw autorskich odnoszących się do stron UE znajduje się na stronie „Informacje prawne”.