Informácie o vnútroštátnych systémoch

V časti Informácie o národných právnych systémoch webovej stránky Európskej justičnej siete nájdete odkazy na súdne systémy krajín pridružených k EJS.

V časti Informácie o národných právnych systémoch webovej stránky Európskej justičnej siete nájdete odkazy na informácie o súdnych systémoch:

  • krajín EÚ,
  • kandidátskych krajín na členstvo v EÚ (Albánsko, FYROM, Čierna Hora, Srbsko a Turecko),
  • krajín pridružených k EJS (Island, Lichtenštajnsko, Nórsko a Švajčiarsko).

Tieto informácie zvyčajne zahŕňajú:

  • organizáciu súdneho systému,
  • justičnú spoluprácu v trestných veciach,
  • vnútroštátnu judikatúru týkajúcu sa justičnej spolupráce v trestných veciach,
  • užitočné vnútroštátne odkazy.

Časť Informácie o národných právnych systémoch nájdete na tejto webovej stránke (pozn.: kliknutím na odkaz opustíte Európsky justičný portál).

Posledná aktualizácia: 17/11/2021

Tieto stránky spravuje Európska komisia. Informácie na tejto stránke nemusia nevyhnutne vyjadrovať oficiálne stanovisko Európskej komisie. Komisia nenesie žiadnu zodpovednosť ani inak neručí za informácie alebo údaje, ktoré tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Pokiaľ ide o pravidlá v oblasti autorských práv pre webové stránky EÚ, pozri právne upozornenie.