Information om nationella system

Under fliken Information om nationella system på webbplatsen för det europeiska rättsliga nätverket finns länkar till information om rättssystemen i de länder som är anslutna till EJN.

Under fliken Information om nationella systemnätverkets webbplats finns länkar till information om rättssystemen i följande länder:

  • EU-länder.
  • EU:s kandidatländer (Albanien, f.d. jugoslaviska republiken Makedonien, Montenegro, Serbien och Turkiet).
  • Länder som är anslutna till nätverket (Island, Liechtenstein, Norge och Schweiz).

Vanligtvis ges exempelvis information om följande:

  • Rättssystemets utformning.
  • Straffrättsligt samarbete.
  • Nationell rättspraxis av relevans för straffrättsligt samarbete.
  • Användbara nationella länkar.

Klicka här för att komma till verktyget (observera att du kommer att lämna den europeiska e-juridikportalen).

Senaste uppdatering: 17/11/2021

Den här sidan sköts av Europeiska kommissionen. Informationen på denna sida avspeglar inte nödvändigtvis Europeiska kommissionens officiella ståndpunkt. Kommissionen påtar sig inte något som helst ansvar för information eller uppgifter som ingår eller åberopas i detta dokument. Vänligen läs den rättsliga informationen för upplysningar om upphovsrätten till EU-sidor.