EJN's retlige atlas på det strafferetlige område

Det Europæiske Retlige Netværks retlige atlas gør det muligt at finde den myndighed, der har kompetence til at behandle anmodninger om retligt samarbejde på det strafferetlige område, afhængig af hvilken type samarbejde ("foranstaltning"), der er behov for.

Den relevante myndighed er ikke den samme i alle EU-landene, da det afhænger af forskellige aspekter, såsom:

 • hvilken type forbrydelse der er tale om
 • hvilket stadium sagen befinder sig på
 • hvilke retsforskrifter anmodningen støttes på.

Hvor det er relevant, indeholder atlasset også en opregning af de regionale myndigheder, der er kompetente inden for et land.

Der kan søges på følgende foranstaltninger:

 • Opsporing og aflytning af (tele)kommunikation
 • Agenter og meddelere – infiltration
 • Gennemgang, kropsundersøgelse og sagkyndig vurdering
 • Dokumenter – tilvejebringelse
 • Aktiver – indefrysning, konfiskation og tilbagegivelse
 • Lokaliteter – opsøgning og ransagning
 • Vidner, forurettede, mistænkte – tilsigelse og afhøring
 • Operationer på tværs af grænserne
 • Foranstaltninger, der særligt gælder i forbindelse med instrumenter til gensidig anerkendelse
 • Overførelse af retssager

Redskabet kan tilgås her (PS: Du forlader e-Justice-portalen).

Sidste opdatering: 17/11/2021

Denne side vedligeholdes af Europa-Kommissionen. Oplysningerne på denne side afspejler ikke nødvendigvis Europa-Kommissionens officielle holdning. Kommissionen påtager sig intet ansvar for oplysninger og data, der er indeholdt i eller henvises til i dette dokument. Der henvises til den juridiske meddelelse, for så vidt angår de regler om ophavsret, der gælder for EU-websiderne.