Δικαστικός ΑΤΛΑΣ στον τομέα των ποινικών υποθέσεων

Ο Δικαστικός Άτλας του Ευρωπαϊκού Δικαστικού Δικτύου σάς βοηθά να βρείτε την αρμόδια αρχή με την οποία πρέπει να έρθετε σε επαφή για να ζητήσετε δικαστική συνεργασία σε ποινικές υποθέσεις, ανάλογα με το ζητούμενο είδος («μέτρο») συνεργασίας.

Η σχετική αρχή είναι διαφορετική σε κάθε χώρα της ΕΕ και εξαρτάται από παραμέτρους, όπως:

 • το σχετικό ποινικό αδίκημα
 • το στάδιο της διαδικασίας
 • το νομικό μέσο που χρησιμοποιείται ως νομική βάση.

Κατά περίπτωση, ο Άτλας απαριθμεί επίσης τις περιφερειακές αρμόδιες αρχές που υπάρχουν σε μια χώρα.

Μπορείτε να κάνετε αναζήτηση για τα ακόλουθα μέτρα:

 • Εντοπισμός και παρακολούθηση (τηλ)επικοινωνιών
 • Πράκτορες και πληροφοριοδότες — διείσδυση
 • Εξέταση, σωματική έρευνα και αξιολόγηση από εμπειρογνώμονες
 • Έγγραφα — λήψη
 • Περιουσιακά στοιχεία — κατάσχεση, δήμευση και επιστροφή
 • Τόποι — επίσκεψη και αναζήτηση
 • Μάρτυρες, θύματα, ύποπτοι — κλήτευση και ακρόαση
 • Διασυνοριακές δραστηριότητες
 • Ειδικά μέτρα για τα μέσα αμοιβαίας αναγνώρισης
 • Διαβίβαση δικογραφιών

Το εργαλείο αυτό είναι διαθέσιμο εδώ (σημείωση: θα εγκαταλείψετε τη διαδικτυακή πύλη της ηλεκτρονικής δικαιοσύνης).

Τελευταία επικαιροποίηση: 17/11/2021

Για τη διαχείριση αυτής της ιστοσελίδας υπεύθυνη είναι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στην παρούσα σελίδα δεν απηχούν κατ’ ανάγκη την επίσημη θέση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία απολύτως ευθύνη όσον αφορά πληροφορίες ή δεδομένα που περιέχονται ή αναφέρονται στο παρόν έγγραφο. Παρακαλείσθε να συμβουλευθείτε την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου σχετικά με το καθεστώς πνευματικής ιδιοκτησίας που διέπει τις σελίδες των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων.