Euroopan rikosoikeudellinen atlas

Euroopan oikeudellisen verkoston sivuilla oleva oikeudellinen kartasto auttaa löytämään toimivaltaisen viranomaisen, jolle rikosoikeudellisissa asioissa tehtävää yhteistyötä koskeva pyyntö on toimitettava, sen mukaan, millaisesta toimenpiteestä on kyse.

EU:n eri jäsenvaltioissa vastuu kuuluu eri viranomaisille muun muassa seuraavien seikkojen mukaisesti:

 • mistä rikoksesta on kyse
 • miten pitkälle menettely on edennyt
 • mikä säädös on toimenpiteen oikeusperustana.

Kartastosta käy ilmi myös alueellisesti toimivaltainen viranomainen, jos toimivallanjako jossakin maassa sitä edellyttää.

Hakuja voi tehdä seuraavien toimenpiteiden avulla:

 • Telekuuntelu
 • Agentit ja ilmiantajat – Soluttautuminen
 • Tutkimukset, henkilöntarkastukset ja asiantuntija-arviot
 • Asiakirjojen hankkiminen
 • Varat – Vakuustakavarikko, menetetyksi tuomitseminen ja palauttaminen
 • Paikat – Käynnit ja tarkastukset
 • Todistajat, uhrit, epäillyt – Kuultavaksi kutsuminen ja kuuleminen
 • Rajatylittävät operaatiot
 • Vastavuoroista tunnustamista koskevien välineiden piiriin kuuluvat toimenpiteet
 • Menettelyn siirtäminen

Väline on saatavana täällä (Huom: klikkaamalla poistut oikeusportaalista)

Päivitetty viimeksi: 17/11/2021

Tätä sivustoa ylläpitää Euroopan komissio. Sivuston tiedot eivät välttämättä edusta Euroopan komission virallista kantaa. Komissio ei ole vastuussa tiedoista, joita esitetään tai joihin viitataan tällä sivustolla. EU:n sivustoihin sovellettavat tekijänoikeussäännöt löytyvät oikeudellisesta huomautuksesta.