Pravosudni atlas u kaznenim stvarima

Pravosudni atlas Europske pravosudne mreže pomaže vam pronaći nadležno tijelo s kojim trebate kontaktirati da biste zatražili pravosudnu suradnju u kaznenim stvarima ovisno o vrsti potrebne suradnje („mjere”).

Mjerodavna se tijela razlikuju od države članice do države članice ovisno o sljedećim aspektima:

 • vrsti kaznenog djela
 • fazi postupka
 • pravnom instrumentu koji je pravni temelj.

Prema potrebi, u Atlasu su navedena i regionalna nadležna tijela određene zemlje.

Možete ga pretraživati prema sljedećim mjerama:

 • praćenje i presretanje (tele)komunikacija
 • agenti i doušnici – infiltriranje
 • istraživanje, tjelesni pregled i vještačenje
 • dokumenti – dobivanje
 • imovina – zapljena, oduzimanje i povrat
 • lokacije – obilazak i pretraživanje
 • svjedoci, žrtve, osumnjičenici – pozivanje i saslušanje
 • prekogranične operacije
 • mjere povezane s instrumentima uzajamnog priznavanja
 • prijenos vođenja postupaka.

Alat je dostupan ovdje (napomena: napustit ćete portal e-pravosuđe).

Posljednji put ažurirano: 17/11/2021

Stranicu održava Europska komisija. Informacije na ovoj stranici ne odražavaju nužno službeno stajalište Europske komisije. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest koja se odnosi na propise za autorska prava za europske stranice.