Teisminis atlasas baudžiamosiose bylose

Europos teisminio tinklo Teisminis atlasas padeda jums rasti kompetentingą instituciją, kuriai turite pateikti teisminio bendradarbiavimo baudžiamosiose bylose prašymą, atsižvelgiant į reikiamo bendradarbiavimo (priemonės) pobūdį.

Atitinkama institucija skirtingose ES šalyse skiriasi priklausomai nuo įvairių aspektų, pavyzdžiui:

 • susijusios nusikalstamos veikos;
 • proceso etapo;
 • teisės akto, kuris naudojamas kaip teisinis pagrindas.

Kai taikytina, Atlase taip pat išvardijamos kompetentingos šalies regioninės institucijos.

Paiešką galite atlikti pagal šias priemones:

 • (Tele)komunikacijų tinklais perduodamos informacijos atsekimas ir perėmimas
 • Agentai ir informatoriai – infiltravimas
 • Apžiūra, asmens krata ir ekspertizė
 • Dokumentai – gavimas
 • Turtas – areštas, konfiskavimas ir grąžinimas
 • Vieta – atvykimas ir krata
 • Liudininkai, nukentėjusieji, įtariamieji – šaukimas ir apklausa
 • Tarpvalstybinės operacijos
 • Konkrečios tarpusavio pripažinimo priemonėms skirtos priemonės
 • Proceso perdavimas

Ši priemonė pateikiama čia (pastaba: išeisite iš e. teisingumo portalo).

Paskutinis naujinimas: 17/11/2021

Šį puslapį tvarko Europos Komisija. Šiame tinklalapyje pateikta informacija nebūtinai atitinka Europos Komisijos oficialią poziciją. Europos Komisija neprisiima atsakomybės ar įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą informaciją arba duomenis. Informacija apie ES tinklalapių autorių teises pateikiama teisiniame pranešime.