Justitiële Atlas voor strafzaken

De justitiële atlas van het Europees justitieel netwerk helpt u de bevoegde autoriteit te vinden waaraan een verzoek om justitiële samenwerking in strafzaken moet worden gericht, afhankelijk van de vereiste vorm van samenwerking ("maatregel").

De bevoegde autoriteiten verschillen van EU-lidstaat tot EU-lidstaat en hangen af van aspecten zoals:

 • het betrokken misdrijf;
 • het stadium van de procedure;
 • het rechtsinstrument dat als rechtsgrondslag wordt gebruikt.

In voorkomend geval bevat de atlas ook een lijst van de regionale bevoegde autoriteiten in een land.

U kunt zoeken op volgende maatregelen:

 • opsporen en onderscheppen van (tele)communicatie;
 • agenten en informanten – infiltratie;
 • onderzoek, fouillering en deskundigenrapport;
 • documenten – verwerving;
 • bezittingen – beslaglegging, verbeurdverklaring en schadeloosstelling;
 • plaatsen – bezoeken en doorzoeken;
 • getuigen, slachtoffers en verdachten – dagvaarden en verhoren;
 • grensoverschrijdende operaties;
 • specifieke maatregelen betreffende instrumenten voor wederzijdse erkenning;
 • overdracht van strafvervolging.

Het instrument is hier beschikbaar (opgelet: u verlaat het e-justitieportaal).

Laatste update: 17/11/2021

Deze pagina wordt beheerd door de Europese Commissie. De informatie op deze pagina geeft niet noodzakelijk het officiële standpunt van de Europese Commissie weer. De Commissie aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor informatie of gegevens waarnaar in dit document wordt verwezen. Gelieve de juridische mededeling te raadplegen voor de auteursrechtelijke regeling voor Europese pagina's.