Justičný atlas v trestných veciach

Justičný atlas Európskej justičnej siete vám v závislosti od druhu požadovanej spolupráce (požadovaného opatrenia spolupráce) pomôže nájsť príslušný orgán, na ktorý sa musíte obrátiť so žiadosťou o justičnú spoluprácu v trestných veciach.

Príslušný orgán sa mení v závislosti od krajiny EÚ a aspektov, akými sú:

 • predmetný trestný čin,
 • štádium konania,
 • právny nástroj použitý ako právny základ.

V daných prípadoch v atlase takisto nájdete zoznam príslušných regionálnych orgánov v krajine.

Vyhľadávať môžete prostredníctvom týchto opatrení:

 • sledovanie a odpočúvanie (tele)komunikácie,
 • agenti a informátori – infiltrácia,
 • prehliadka, telesná prehliadka a expertné hodnotenie,
 • dokumenty – získavanie,
 • aktíva – zhabanie, konfiškácia a vrátenie,
 • miesta – návštevy a prehliadky,
 • svedkovia, obete, podozrivé osoby – predvolávanie a vypočúvanie,
 • cezhraničné operácie,
 • osobitné opatrenia pre nástroje vzájomného uznávania a
 • postúpenie konania.

Justičný atlas nájdete na tejto webovej stránke (pozn.: kliknutím na odkaz opustíte Európsky justičný portál).

Posledná aktualizácia: 17/11/2021

Tieto stránky spravuje Európska komisia. Informácie na tejto stránke nemusia nevyhnutne vyjadrovať oficiálne stanovisko Európskej komisie. Komisia nenesie žiadnu zodpovednosť ani inak neručí za informácie alebo údaje, ktoré tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Pokiaľ ide o pravidlá v oblasti autorských práv pre webové stránky EÚ, pozri právne upozornenie.