-

В този раздел можете да намерите информация за Регламент № 650/2012 за наследяването, както и за националните правила в областта на наследяването.

Отидете на съответните подстраници, за да получите повече информация по следните теми:

Обща информация

– Адаптиране на вещни права

– Ограничения по отношение на наследяването — специални правила

Последна актуализация: 06/10/2020

Тази страница се поддържа от Европейската комисия. Информацията на тази страница не отразява задължително официалната позиция на Европейската комисия. Комисията не поема никаква отговорност по отношение на информацията или данните, които се съдържат или са споменати в този документ. За да се запознаете с правилата относно авторското право за страниците на ЕС, моля прочетете правната информация.