-

Prostřednictvím toho oddílu můžete získat přístup k informacím o nařízení č. 650/2012 o dědictví a vnitrostátních právních úpravách dědění.

Navštivte příslušné dílčí stránky, kde naleznete další informace o těchto tématech:

- Obecné informace

- Přizpůsobení věcných práv

- Omezení dědění – zvláštní pravidla

Poslední aktualizace: 06/10/2020

Tyto stránky spravuje Evropská komise. Informace na této stránce nemusí nezbytně vyjadřovat oficiální stanovisko Evropské komise. Komise neodpovídá ani neručí za informace nebo údaje, které tento dokument obsahuje či na které odkazuje. Pokud jde o předpisy v oblasti autorských práv pro webové stránky EU, viz právní upozornění.