-

Selles rubriigis saate tutvuda teabega pärimisasju käsitleva määruse nr 650/2012 kohta ja eri liikmesriikide pärimisõiguse põhimõtete kohta.

Täiendavat teavet võib leida järgmistelt veebilehtedelt:

- Üldine teave

- Asjaõiguste kohandamine

- Pärimise piirangud – erieeskirjad

Viimati uuendatud: 06/10/2020

Käesolevat lehekülge haldab Euroopa Komisjon. Sellel veebisaidil avaldatud teave ei kajasta tingimata Euroopa Komisjoni ametlikku seisukohta. Komisjon ei võta mingit vastutust ega kohustusi seoses käesolevas dokumendis esitatud või viidatud teabe ega andmetega. Palun lugege õigusteabe viida alt ELi veebilehtede autoriõiguste eeskirjade kohta.