-

Tässä jaksossa on tietoa perintöasioita koskevasta asetuksesta N:o 650/2012 ja perintöön sovellettavista kansallisista säännöistä.

Alasivuilla käsitellään muun muassa seuraavia aiheita:

- Yleistä

- Esineoikeuksien muuntaminen

- Perimystä rajoittavat erityissäännöt

Päivitetty viimeksi: 06/10/2020

Tätä sivustoa ylläpitää Euroopan komissio. Sivuston tiedot eivät välttämättä edusta Euroopan komission virallista kantaa. Komissio ei ole vastuussa tiedoista, joita esitetään tai joihin viitataan tällä sivustolla. EU:n sivustoihin sovellettavat tekijänoikeussäännöt löytyvät oikeudellisesta huomautuksesta.