-

F’din it-taqsima, tista’ taċċedi għal informazzjoni dwar ir-Regolament Nru 650/2012 dwar is-Suċċessjoni u r-regoli nazzjonali dwar wirt.

Jekk jogħġbok ikkonsulta s-subpaġni rilevanti sabiex issib aktar informazzjoni dwar:

Informazzjoni ġenerali

Adattament ta’ drittijiet in rem

Restrizzjonijiet fuq is-suċċessjonijiet – regoli speċjali

L-aħħar aġġornament: 06/10/2020

Din il-paġna hi amministrata mill-Kummissjoni Ewropea. L-informazzjoni f’din il-paġna ma tirriflettix neċessarjament il-pożizzjoni uffiċjali tal-Kummissjoni Ewropea. Il-Kummissjoni ma taċċetta l-ebda responsabbiltà fir-rigward ta’ kwalunkwe informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali fir-rigward tar-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-paġni Ewropej.