-

Via deze pagina kunt u informatie vinden over Verordening (EU) nr. 650/2012 betreffende erfopvolging en het nationale erfrecht.

U kunt naar de desbetreffende subpagina's gaan voor meer informatie over:

- Algemene informatie

- Aanpassing van zakelijke rechten

- Beperkingen inzake erfopvolging — bijzondere regels

Laatste update: 06/10/2020

Deze pagina wordt beheerd door de Europese Commissie. De informatie op deze pagina geeft niet noodzakelijk het officiële standpunt van de Europese Commissie weer. De Commissie aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor informatie of gegevens waarnaar in dit document wordt verwezen. Gelieve de juridische mededeling te raadplegen voor de auteursrechtelijke regeling voor Europese pagina's.