-

W niniejszej sekcji można znaleźć informacje na temat rozporządzenia nr 650/2012 w sprawie dziedziczenia i krajowych przepisów dotyczących dziedziczenia.

Na odpowiednich podstronach umieszczono informacje dotyczące niżej wymienionych zagadnień.

- Informacje ogólne

- Dostosowanie praw rzeczowych

- Ograniczenia dotyczące dziedziczenia – przepisy szczególne

Ostatnia aktualizacja: 06/10/2020

Stroną zarządza Komisja Europejska. Informacje na tej stronie nie muszą odzwierciedlać oficjalnego stanowiska Komisji Europejskiej, nie ponosi ona również odpowiedzialności za wszelkie informacje, dane czy odniesienia na niej zawarte. Więcej informacji na temat praw autorskich odnoszących się do stron UE znajduje się na stronie „Informacje prawne”.