Европейско изпълнително основание

Европейското изпълнително основание е проста процедура, която може да се прилага при безспорни трансгранични вземания. Тази процедура позволява съдебно решение, постановено по безспорно вземане в една държава членка, да бъде лесно признато и изпълнено в друга държава членка.

За удостоверяването на едно съдебно решение като eвропейско изпълнително основание (ЕИО) съдията използва стандартен формуляр, който може да бъде намерен тук.

След като бъде издадено от съда, европейското изпълнително основание трябва да бъде изпратено на правоприлагащия орган в държавата членка, в която живее длъжникът или в която се намират неговите/нейните активи.

Освен европейското изпълнително основание трябва да бъде изпратено и копие на оригиналното съдебно решение, като може да бъде поискан и превод на удостоверението за европейско изпълнително основание в зависимост от езиците, които се приемат от правоприлагащия орган в другата държава членка. Не се изискват други формалности и съдебното решение може да бъде изпълнено в другата държава членка.

Връзки по темата

Практическо ръководство за прилагането на Регламента относно европейско изпълнително основание PDF (1168 Kb) bg

Европейско изпълнително основание — Уведомления от държавите членки и инструмент за търсене, който спомага за намиране на компетентния(те) съд(илища)/орган(и)

Последна актуализация: 10/02/2021

Тази страница се поддържа от Европейската комисия. Информацията на тази страница не отразява задължително официалната позиция на Европейската комисия. Комисията не поема никаква отговорност по отношение на информацията или данните, които се съдържат или са споменати в този документ. За да се запознаете с правилата относно авторското право за страниците на ЕС, моля прочетете правната информация.