Evropský exekuční titul

Evropský exekuční titul je jednoduché řízení, které lze využít pro nesporné přeshraniční nároky. Umožňuje snadné uznání a výkon soudních rozhodnutí vydaných v jednom členském státě v jiném členském státě, pokud se týkají nesporného nároku.

Aby mohlo být soudní rozhodnutí potvrzeno jako evropský exekuční titul (EET), musí soudce použít vzorový formulář, který lze nalézt zde.

Jakmile soud evropský exekuční titul vydá, musí být odeslán orgánu zajišťujícímu výkon rozhodnutí ve státě, na jehož území dlužník žije nebo kde se nachází jeho majetek.

Společně s evropským exekučním titulem musí být odeslána kopie původního soudního rozhodnutí. V závislosti na tom, které jazyky přijímá orgán zajišťující výkon rozhodnutí na území tohoto jiného členského státu, může být vyžadován i překlad potvrzení evropského exekučního titulu. Žádných dalších formalit pak již třeba není a soudní rozhodnutí může být v tomto jiném členském státě vykonáno.

Související odkazy

Praktický průvodce pro uplatňování Nařízení o evropském exekučním titulu PDF (1089 Kb) cs

Evropský exekuční titul – oznámení členských států a vyhledávací nástroj, který pomáhá při určování příslušných soudů/orgánů

Poslední aktualizace: 09/07/2024

Tyto stránky spravuje Evropská komise. Informace na této stránce nemusí nezbytně vyjadřovat oficiální stanovisko Evropské komise. Komise neodpovídá ani neručí za informace nebo údaje, které tento dokument obsahuje či na které odkazuje. Pokud jde o předpisy v oblasti autorských práv pro webové stránky EU, viz právní upozornění.