Europæisk fuldbyrdelsesordre

Det europæiske tvangsfuldbyrdelsesdokument indgår i en enkel procedure, der kan anvendes i forbindelse med grænseoverskridende ubestridte krav. Proceduren giver mulighed for, at en dom vedrørende et ubestridt krav, der afsiges i én medlemsstat, let kan anerkendes og fuldbyrdes i en anden medlemsstat.

For at kvalificere en dom som et europæisk tvangsfuldbyrdelsesdokument anvender retten en standardblanket, der findes her.

Når en domstol har udstedt et europæisk tvangsfuldbyrdelsesdokument, skal det sendes til fuldbyrdelsesmyndigheden i den medlemsstat, hvor skyldneren bor, eller hvor dennes aktiver befinder sig.

Sammen med det europæiske tvangsfuldbyrdelsesdokument skal der sendes en kopi af den oprindelige dom og eventuelt en oversættelse af tvangsfuldbyrdelsesdokumentet, afhængigt af hvilke sprog der accepteres af den fuldbyrdende myndighed i den anden medlemsstat. Ingen andre formaliteter skal være opfyldt, før dommen kan fuldbyrdes i den anden medlemsstat.

Relevante links

Practice guide for the application of the Regulation on the European Enforcement Order PDF (1310 Kb) en

Det europæiske tvangsfuldbyrdelsesdokument – medlemsstaternes meddelelser og et redskab til at søge efter kompetente retter/myndigheder

Sidste opdatering: 09/07/2024

Denne side vedligeholdes af Europa-Kommissionen. Oplysningerne på denne side afspejler ikke nødvendigvis Europa-Kommissionens officielle holdning. Kommissionen påtager sig intet ansvar for oplysninger og data, der er indeholdt i eller henvises til i dette dokument. Der henvises til den juridiske meddelelse, for så vidt angår de regler om ophavsret, der gælder for EU-websiderne.