Ευρωπαϊκός εκτελεστός τίτλος

Ο ευρωπαϊκός εκτελεστός τίτλος είναι μια απλή διαδικασία που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για μη αμφισβητούμενες διασυνοριακές αξιώσεις και που διευκολύνει την αναγνώριση και εκτέλεση σε ένα κράτος μέλος δικαστικής απόφασης για μη αμφισβητούμενη αξίωση που έχει εκδοθεί σε άλλο κράτος μέλος.

Για να πιστοποιήσει μια απόφαση ως ευρωπαϊκό εκτελεστό τίτλο, ο δικαστής χρησιμοποιεί ένα τυποποιημένο έντυπο, το οποίο δημοσιεύεται εδώ.

Μόλις ο ευρωπαϊκός εκτελεστός τίτλος εκδοθεί από το δικαστήριο, πρέπει να αποσταλεί στην αρχή εκτέλεσης του κράτους μέλους στο οποίο κατοικεί ο οφειλέτης ή στο οποίο βρίσκεται η περιουσία του.

Εκτός από τον ευρωπαϊκό εκτελεστό τίτλο, πρέπει να αποσταλεί αντίγραφο της απόφασης, ενώ μπορεί να απαιτείται και μετάφραση του πιστοποιητικού ευρωπαϊκού εκτελεστού τίτλου, ανάλογα με το ποιες γλώσσες δέχεται η αρχή εκτέλεσης του άλλου κράτους μέλους. Δεν απαιτούνται άλλες διατυπώσεις, και η απόφαση μπορεί να εκτελεστεί στο άλλο κράτος μέλος.

Σχετικοί σύνδεσμοι

πρακτικοσ οδηγοσ για την εφαρμογη του κανονισμου για τον ευρωπαϊκο εκτελεστο τιτλο PDF (1176 Kb) el

Ευρωπαϊκός εκτελεστός τίτλος — κοινοποιήσεις των κρατών μελών και ένα εργαλείο αναζήτησης για τον εντοπισμό των αρμόδιων δικαστηρίων/αρχών

Τελευταία επικαιροποίηση: 10/02/2021

Για τη διαχείριση αυτής της ιστοσελίδας υπεύθυνη είναι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στην παρούσα σελίδα δεν απηχούν κατ’ ανάγκη την επίσημη θέση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία απολύτως ευθύνη όσον αφορά πληροφορίες ή δεδομένα που περιέχονται ή αναφέρονται στο παρόν έγγραφο. Παρακαλείσθε να συμβουλευθείτε την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου σχετικά με το καθεστώς πνευματικής ιδιοκτησίας που διέπει τις σελίδες των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων.