Europos vykdomasis raštas

Europos vykdomasis raštas – paprasta procedūra, kuri gali būti taikoma neginčytiniems tarpvalstybiniams reikalavimams. Ši procedūra leidžia vienoje valstybėje narėje paskelbtą teismo sprendimą dėl neginčytino reikalavimo lengvai pripažinti ir vykdyti kitoje valstybėje narėje.

Kad teismo sprendimas būtų patvirtintas kaip Europos vykdomasis raštas (EVR), teisėjas turi užpildyti tipinę formą, kuri pateikiama čia.

Teismui priėmus Europos vykdomąjį raštą, šis siunčiamas valstybės narės, kurioje gyvena skolininkas arba kurioje yra jo turtas, vykdymo institucijai.

Kartu su Europos vykdomuoju raštu siunčiama ir pirminio teismo sprendimo kopija, gali būti prašoma ir Europos vykdomojo rašto pažymėjimo vertimo, atsižvelgiant į tai, kokiomis kalbomis dokumentus priima vykdymo institucija kitoje valstybėje narėje. Jokių kitų formalumų atlikti nereikia, ir teismo sprendimas gali būti vykdomas kitoje valstybėje narėje.

Susijusios nuorodos

Reglamento dėl europos vykdomojo rašto taikymo praktinis vadovas PDF (1112 Kb) lt

Europos vykdomasis raštas. Pranešimai valstybėms narėms ir paieškos priemonė, padėsianti susirasti kompetentingą teismą ar instituciją

Paskutinis naujinimas: 10/02/2021

Šį puslapį tvarko Europos Komisija. Šiame tinklalapyje pateikta informacija nebūtinai atitinka Europos Komisijos oficialią poziciją. Europos Komisija neprisiima atsakomybės ar įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą informaciją arba duomenis. Informacija apie ES tinklalapių autorių teises pateikiama teisiniame pranešime.