Europejski tytuł egzekucyjny

Europejski tytuł egzekucyjny jest prostym rozwiązaniem, które można zastosować w odniesieniu do bezspornych roszczeń o charakterze transgranicznym. Postępowanie w sprawie europejskiego tytułu egzekucyjnego umożliwia łatwe uznawanie i wykonywanie w danym państwie członkowskim orzeczeń dotyczących roszczeń bezspornych wydanych w innym państwie członkowskim.

W celu wydania zaświadczenia europejskiego tytułu egzekucyjnego w odniesieniu do określonego wyroku, sędzia stosuje standardowy formularz, który można znaleźć tutaj.

Po wydaniu przez sąd europejskiego tytułu egzekucyjnego, należy go przesłać organowi odpowiedzialnemu za wykonywanie orzeczeń sądowych w państwie członkowskim, w którym przebywa dłużnik lub w którym znajduje się jego mienie.

Do europejskiego tytułu egzekucyjnego należy dołączyć odpis oryginału orzeczenia. W zależności od tego, jakie języki są akceptowane przez organ odpowiedzialny za wykonywanie orzeczeń sądowych w innym państwie członkowskim, wymagane może być także tłumaczenie zaświadczenia europejskiego tytułu egzekucyjnego. Nie ma potrzeby dopełnienia żadnych innych formalności, a orzeczenie może być wykonane w innym państwie członkowskim.

Ciekawe strony

Przewodnik praktyczny dotyczący zastosowania rozporządzenia w sprawie europejskiego tytułu egzekucyjnego PDF (1141 Kb) pl

Europejski tytuł egzekucyjny – powiadomienia dokonane przez państwa członkowskie oraz wyszukiwarka pomagająca w ustaleniu właściwego sądu lub organu

Ostatnia aktualizacja: 10/02/2021

Stroną zarządza Komisja Europejska. Informacje na tej stronie nie muszą odzwierciedlać oficjalnego stanowiska Komisji Europejskiej, nie ponosi ona również odpowiedzialności za wszelkie informacje, dane czy odniesienia na niej zawarte. Więcej informacji na temat praw autorskich odnoszących się do stron UE znajduje się na stronie „Informacje prawne”.