Evropski nalog za izvršbo

Postopek z evropskim nalogom za izvršbo je preprost postopek, ki se lahko uporablja za nesporne čezmejne zahtevke. Omogoča, da se sodna odločba o nespornem zahtevku, izdana v eni državi članici, zlahka prizna in izvrši v drugi državi članici.

Da se sodna odločba potrdi kot evropski nalog za izvršbo (ENI), sodnik uporabi standardni obrazec, ki je na voljo tukaj.

Ko sodišče izda evropski nalog za izvršbo, ga je treba poslati izvršilnemu organu države članice, v kateri dolžnik živi ali kjer ima premoženje.

Poleg evropskega naloga za izvršbo je treba poslati izvod izvirne sodne odločbe, zahteva pa se lahko tudi prevod potrdila o evropskem nalogu za izvršbo, odvisno od tega, katere jezike priznava izvršilni organ v drugi državi članici. Potrebne niso nobene druge formalnosti in sodna odločba se lahko izvrši v drugi državi članici.

Sorodne povezave

Praktični vodnik Za uporabo Uredbe o evropskem nalogu za izvršbo PDF (1085 Kb) sl

Evropski nalog za izvršbo – uradna obvestila držav članic in orodje za iskanje pristojnih sodišč/organov

Zadnja posodobitev: 10/02/2021

Stran vzdržuje Evropska komisija. Informacije na teh straneh ne izražajo nujno uradnega stališča Evropske komisije. Komisija ne sprejema nobene odgovornosti v zvezi z informacijami in podatki, vsebovanimi ali navedenimi v tem dokumentu. Pravila glede avtorskih pravic spletnih strani EU so navedena v pravnem obvestilu.