Informácie o prihlásení

Prihlásenie a registrácia

Prihlásenie a registrácia sa spravujú pomocou služby Európskej komisie na autentifikáciu používateľov, EU Login. Po kliknutí na ikonu na začiatku alebo na konci tejto stránky budete presmerovaný na stránku EU Login. Ak ste zaregistrovaný používateľ, prihláste sa, v opačnom prípade sa môžete zaregistrovať.

Jediné prihlásenie (SSO)

Registrácia v rámci služby EU Login takisto umožňuje automatické prihlásenie sa na viacerých webových sídlach Európskej komisie vrátane Európskeho portálu elektronickej justície. Prístup k nim získate, keď sa prihlásite raz pomocou jedného prihlasovacieho mena a hesla v rámci služby EU Login.

Posledná aktualizácia: 18/12/2017

Tieto stránky spravuje Európska komisia. Informácie na tejto stránke nemusia nevyhnutne vyjadrovať oficiálne stanovisko Európskej komisie. Komisia nenesie žiadnu zodpovednosť ani inak neručí za informácie alebo údaje, ktoré tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Pokiaľ ide o pravidlá v oblasti autorských práv pre webové stránky EÚ, pozri právne upozornenie.